ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH TIVI TOSHIBA (LCD)
1. hạn Bảo Hành Tivi Toshiba
- trọng tâm Bảo Hành Tivi Tivi LCD được bảo hành 18 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 24 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hành đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ bảo đảm đầy đủ lợi quyền 18 tháng bảo hành cho Sản Phẩm Mới.
- kì hạn bảo hành đối với Sản Phẩm Thay Thế sẽ được tính theo Thời Hạn bảo hành của Sản Phẩm Mới. Bạn có thể xem thêm: http://www.chothuexeredstar.com/2016...-man-hinh.html

2. thời kì thực hành Việc Bảo Hành Tivi Toshiba
- trọng tâm Bảo Hành Tivi Toshiba Việt Nam sẽ thực hành việc tôn tạo hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện cho Sản Phẩm Mới hoặc Sản Phẩm Thay Thế theo yêu cầu của khách hàng trong thời kì sớm nhất có thể. thời kì thực hành việc bảo hành này không tính vào hạn vận Bảo Hành nêu tại mục 3 bên trên.
- Tùy theo tình hình thực tại, trọng tâm Bảo Hành Tivi Toshiba Việt Nam sẽ xem xét cung cấp cho khách hàng sản phẩm, linh kiện, phụ kiện tương tự để dùng tạm hoặc có hình thức giải quyết khác được khách hàng bằng lòng trong suốt thời gian thực hiện bảo hành.

3. Các Hình Thức và Điều Kiện Bảo Hành Tivi Toshiba
- tôn tạo hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
o Sản phẩm còn trong kì hạn Bảo Hành quy định tại mục 3 bên trên
o Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức hạp với hướng dẫn của nhà sinh sản
o Những hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất
o Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn vẹn nguyên không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.
- Đổi sản phẩm mới na ná cho khách hàng cho các trường hợp sau:
o Hết thời gian thực hiện việc bảo hành nêu tại mục 4 mà không tu chỉnh được hoặc không khắc phục được lỗi của những sản phẩm
o Đã thực hành bảo hành nhiều lần trong hạn Bảo Hành mà vẫn không khắc phục được lỗi. Việc xác định số lần bảo hành đã thực hiện làm căn cứ đổi sản phẩm mới na ná sẽ được các bên thỏa thuận tùy theo từng trường hợp cụ thể.
o Các hình thức đổi sản phẩm mới:
Đổi sản phẩm cùng loại và có tính năng na ná hoặc đổi sản phẩm cùng loại nhưng có tính năng cao cấp hơn. Tùy theo tình hình thực tiễn, các bên sẽ thỏa thuận về giá trị còn lại của sản phẩm hư bị thay thế để làm căn cứ đổi sản phẩm mới rưa rứa theo điều này. Theo đó, các bên sẽ hợp nhất số tiền chênh lệch giữa giá của sản phẩm mới thay thế và sản phẩm lỗi bị thay thế mà một bên cần thanh toán lại cho bên kia tại thời điểm đổi sản phẩm.
quờ quạng các phụ tùng, linh kiện hoặc sản phẩm bị lỗi, hỏng hoặc khuyết tật bị thay thế theo điều khoản bảo hành này sẽ trở nên tài sản của Toshiba Việt Nam.


4. Các Trường Hợp Không Được Bảo Hành
- Sản phẩm không còn trong hạn Bảo Hành Tivi Toshiba.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hỏng hóc do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, dùng sai hướng dẫn, nguồn điện không hợp, nứt bể hay cụng do chuyên chở, bảo quản sản phẩm không tốt.ü Sản phẩm có dấu hiệu tôn tạo trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

Hoặc truy cập vào đây để biết thêm thông tin: http://www.chothuexeredstar.com/2016...-hien-nay.html