Bộ sách “Lịch sử quân sự Nghệ An giai đoạn 1930 - 2010” và công trình “Nghệ An toàn chí” là những công trình quan trọng được biên soạn với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu có uy tín nhằm hệ thống hóa những tri thức cơ bản nhất về những giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, quân sự… của Nghệ An. Riêng đối với công trình “Nghệ An toàn chí” được thực hiện còn nhằm bảo tồn, lưu giữ di sản của cha ông để lại. Đồng thời cũng là dịp quảng bá, giới thiệu rộng rãi với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về sự đặc sắc, phong phú của kho tàng văn hóa truyền thống, lịch sử và các giá trị nhân văn của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2015, tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới trong hoạt động khoa học, công nghệ, coi trọng phát triển tiềm lực khoa học công nghệ… Nhiều đề tài khoa học công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng, có giá trị thực tiễn và tác động hiệu quả đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu trong số đó là việc tỉnh nghiệm thu, đưa vào ứng dụng một số đề tài nghiên cứu những vấn đề có tính chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn 2030; chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế tỉnh Nghệ An; huy động con em xứ Nghệ; giải pháp thu hút sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. . . Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện giải pháp chạy lại IC, niêm phong bộ tính tổng xăng dầu, chống thất thu thuế trong kinh doanh xăng dầu đem lại hiệu quả cao; thanh tra, phát hiện và xử lý 21 cơ sở sản xuất và nhãn hàng nước đóng chai không bảo đảm chất lượng. Nhiều nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, sỡ hữu trí tuệ được nhân rộng như nuôi cá lồng trên hồ nước lớn; dùng chế phẩm sinh học sản xuất thức ăn gia súc từ cây ngô và sắn; kiểm định tàu cá nghề kỹ thuật lưới chụp 4 tăng gông; nuôi cá rô phi lai xa dòng Israel; nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và tổn thương động mạch vành; mô hình điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ em dưới 6 tuổi. . .