Mạng lưới bưu chính tiếp tục hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo toàn an toàn thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước. Hệ thống bưu chính từng bước được mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước. Mạng lưới bưu chính công cộng hiện nay có 12.757 điểm phục vụ bưu chính , bán kính phục vụ bình quân đạt 2,87 km/điểm, số dân phục vụ bình quân đạt 7.032 người/điểm. Thị trường dịch vụ bưu chính những năm gần đây đã có sự cạnh tranh khá mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ với số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên nhanh chóng và thành phần doanh nghiệp cũng đa dạng hơn, trong đó có cả các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

Hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet tiếp tục hoạt động ổn định, thị trường dịch vụ viễn thông và internet cạnh tranh mạnh. Số lượng thuê bao internet băng rộng ước đạt khoảng 7,6 triệu thuê bao. Số lượng thuê bao di động đạt khoảng 122 triệu thuê bao, giảm so với năm 2014 do tăng cường công tác quản lý nên số sim rác giảm. Trong số thuê bao di động, thuê bao 3G có chiều hướng tăng nhanh và số thuê bao 2G giảm mạnh. Số lượng thuê bao cố định tiếp tục giảm chậm, ước còn khoảng 5,9 triệu thuê bao. Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm 2015 ước đạt 340.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 56.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 46.880 tỷ đồng.

Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Việt Nam đủ khả năng phát triển, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và phục hồi chậm nhưng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Canon, Intel. . . Các doanh nghiệp phần mềm tiếp tục giữ vững thị trường xuất khẩu, dịch vụ CNTT phát triển khá, đa dạng các loại hình dịch vụ. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT tiếp tục đạt mức cao, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, đóng góp ngày càng tăng vào tăng trưởng GDP cũng như xuất khẩu của cả nước.

Về ứng dụng CNTT, 100% cơ quan nhà nước có Trang/Cổng thông tin điện tử, cung cấp hơn 100.000 dịch vụ công trực tuyến các loại phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống đào tạo nhân lực CNTT tiếp tục được duy trì ổn định với khoảng 290 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và gần 150 cơ sở đào tạo nghề về CNTT-TT.

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được trong năm 2015 bao gồm: Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành ước đạt 520.000 tỷ đồng (không tính công nghiệp CNTT); Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 63.880 tỷ đồng; Tỷ lệ thuê bao di động đạt 140 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định đạt 8,2 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đạt 40 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ người sử dụng internet đạt 52% dân số; Tỷ lệ phủ sóng di động đạt 94%; Tỷ lệ số xã có máy điện thoại là 100%; Tỷ lệ số xã có Điểm Bưu điện-văn hoá xã là 98%; Tỷ lệ phủ sóng phát thanh đạt trên 98% diện tích cả nước; Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt trên 98% diện tích cả nước.

Tái cơ cấu đem lại luồng gió mới cho VNPT

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2015, Tập đoàn VNPT đã triển khai mạnh mẽ việc tái cơ cấu theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành việc chuyển giao các đơn vị đào tạo về UBND các địa phương, chuyển Bưu điện Trung ương về Bộ TTTT quản lý. Từ 01/7/2015, Tập đoàn chính thức vận hành mô hình tổ chức mới với việc ra đời và đi vào hoạt động của các Tổng công ty 100% vốn của Tập đoàn: VNPT-VinaPhone, VNPT-Media, VNPT-Net và sắp xếp lại các VNPT tỉnh, thành phố theo mô hình tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc tái cơ cấu các đơn vị thành viên đã đem lại luồng gió mới, tích cực hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Bên cạnh việc hoàn thiện mô hình tổ chức, nhân sự, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh, xây dựng các cơ chế kinh tế, cơ chế phối hợp chung trong toàn Tập đoàn nhằm ổn định, tạo động lực cho các đơn vị thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh. . .

Tổng lợi nhuận của Tập đoàn năm 2015 đạt 3.280 tỷ, đạt 111,7% kế hoạch, tăng 20% so với thực hiện năm 2014, trong đó lợi nhuận của khối kinh doanh dịch vụ Viễn thông-CNTT đạt 3.050 tỷ, đạt 110,5% kế hoạch, tăng 21,7% so với thực hiện 2014. Tổng doanh thu dự kiến đạt 89.122 tỷ, đạt 102% kế hoạch, tăng 7,5% so với thực hiện 2014, trong đó doanh thu kinh doanh Viễn thông-CNTT đạt 80.811 tỷ, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 8,3% so với thực hiện 2014. Tổng nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 5,2%, đạt 113,8% kế hoạch, tăng 20,9% so với thực hiện 2014.

Tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn VNPT đến cuối năm 2015 đạt 33,7 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động VinaPhone là 29,7 triệu thuê bao, tăng 3,3 triệu thuê bao so với cuối năm 2014. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2015 đạt 3,2 triệu thuê bao, tăng 241 ngàn thuê bao so với cuối năm 2014 (trong đó thuê bao FTTx đạt 800 ngàn thuê bao, gấp hơn 4 lần so với thực hiện 2014).