ICTnews - Tính đến hết năm 2015, Viettel đạt doanh thu 1,5 tỷ USD từ thị trường nước nước ngoài. Dự kiến, đến hết năm 2015, 80% trong tổng số trên 600 triệu USD mà Viettel đã đầu tư ra nước ngoài sẽ được thu hồi.

Viettel cho biết, tính đến hết năm 2014, tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của Viettel đạt 1,2 tỷ USD, tăng trưởng 25%. Tổng lợi nhuận trước thuế do các mạng ở nước ngoài đem lại đạt 156 triệu USD, tăng 32%. Tính đến nay, việc đầu tư từ thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu USD lợi nhuận. Dự kiến, đến hết năm 2015, 80% trong tổng số trên 600 triệu USD mà Viettel đã đầu tư ra nước ngoài sẽ được thu hồi.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Viettel, đến thời điểm này Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân, gần gấp đôi dân số Việt Nam. Viettel đang xây dựng chiến lược phải trở thành công ty toàn cầu. Tại các thị trường nước ngoài mà doanh nghiệp này đã đầu tư thì Viettel phải là 1 trong 3 công ty lớn nhất ở đó. Viettel cũng đặt mục tiêu đầu tư ở khoảng 25 nước khác nhau, có một thị trường nước ngoài từ 600 - 800 triệu dân vào năm 2020 và trở thành Top 10 doanh nghiệp viễn thông thế giới.

Trong tờ trình gửi lên Đại hội cổ đông mới đây, Viettel Global (công ty con của Viettel phụ trách đầu tư nước ngoài) đặt mục tiêu tiếp cận 350 triệu khách hàng trên toàn cầu trong vòng 3 năm, phát hành thêm 1 tỷ cổ phần cho cổ đông chiến lược là Viettel.

Cho đến thời điểm này, Viettel vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Thế nhưng, nếu so với các tập đoàn viễn thông nước ngoài thì Viettel đầu tư ra nước ngoài sau đến 20 năm. Các công ty đối thủ đầu tư ra nước ngoài đã hoàn vốn và có lãi. Trong khi đó, những thị trường mà Viettel đầu tư là những thị trường rất khó khăn.

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết: “Nhờ kinh nghiệm làm tại nhiều quốc gia khó khăn nên việc xây dựng tổ chức và tuyển chọn nhân viên tại những nơi này được chúng tôi đặc biệt chú ý. Người Viettel đi nước ngoài không chỉ được trang bị kiến thức mà còn phải có ý chí, sức khỏe, sự quyết tâm, những trải nghiệm trong cuộc sống… Cán bộ quản lý của chúng tôi đều đã chinh chiến qua các thị trường khác nhau tại nhiều quốc gia. Ngoài ra, kỷ luật quân đội mà những cán bộ, nhân viên được rèn luyện qua những khóa huấn luyện quân sự khi mới bước chân vào Viettel, môi trường quân đội ở Viettel cũng tạo nên ý chí cho con người Viettel khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn".

Ông Lê Đăng Dũng nhấn mạnh rằng, khó khăn chính là sức mạnh tạo nên sự quyết tâm cho người Vietel. Người nào đã xung phong đi hoặc người nào được chọn đi nước ngoài phải khẳng định đều có ý chí và sự mạnh mẽ hơn những người làm việc trong nước.