ANTT. VN – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bổ nhiệm ông Lương Mạnh Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐTV và ông Tô Dũng Thái làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT VinaPhone.

Ông Lương Mạnh Hoàng (thứ hai từ trái sang) và ông Tô Dũng Thái (thứ hai từ phải sang).

Cụ thể, Tập đoàn VNPT quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Mạnh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm chức Chủ tịch Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT VinaPhon. Trước đó, hồi tháng 5/2015, ông Hoàng - Giám đốc công ty VTN được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ TGĐ VNPT VinaPhone.

Cùng với đó, VNPT quyết định bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái, Giám đốc VNPT Hà Nội làm Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone. Ông Thái sinh năm 1967, là thạc sỹ kỹ thuật điện tử viễn thông.

Ngoài ra, VNPT cũng bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc cho VNPT VinaPhone là ông Nguyễn Trường Giang. Trước đó, ông Giang là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Các quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.