Sau thời gian dài xây dựng, ngày 30/12, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư liên tịch 27).

"Cá nhân tôi cho rằng đây là món quà lớn mà Bộ Tài chính và Bộ Khoa học dành cho những người làm khoa học", Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói.

Trước đây các nhà khoa học chỉ được khoán chi một phần, tức là chỉ những gì liên quan đến con người mới được khoán, không thực hiện với nội dung như mua nguyên vật liệu. Khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, người làm khoa học có thể chuyên tâm nghiên cứu, không phải lo lắng về thanh quyết toán nếu cam kết hoàn thành sản phẩm theo đúng mục tiêu đề ra.

Với cơ chế này, Nhà nước chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng có đáp ứng được yêu cầu hay đúng tiêu chí đặt hàng hay không để thực hiện tạm ứng hay quyết toán.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, không phải nhà khoa học nào cũng mạnh dạn thực hiện theo hình thức này, bởi khi nhận đơn đặt hàng, họ phải theo đến cùng, trong quá trình thực hiện không được điều chỉnh mục tiêu hay tổng kinh phí, trong khi các đề tài nghiên cứu luôn có tính rủi ro.

"Nếu không bàn giao sản phẩm cuối như cam kết thì nhà khoa học phải hoàn trả tiền ngân sách nhà nước tối thiếu là 40% tổng kinh phí đề tài. Thậm chí nếu do lỗi chủ quan họ còn phải trả 100% kinh phí đề tài", Bộ trưởng Quân nói và cho rằng giới khoa học nên cân nhắc để lựa chọn loại khoán cho phù hợp.

Trường hợp nhà khoa học muốn gia hạn vì lý do nào đó thì Bộ chỉ cho thời hạn không quá 12 tháng. Khi hết hạn nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ thì Bộ sẽ quyết định dừng và xử lý về tài chính cũng như chuyên môn theo quy định.