em có con iphone 4 (5.1.1) mà lỡ chỉnh sửa file trong suốt của ió 6.1.2 quên hok backup cái file gốc ... .AE nào có cho mình xin lại nhé tks nhiều

các tên 2 fonder nó đây :

System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework ( 3 file tên : BarLCD@2x~iphone.png - BarBottomLock@2x~iphone.png - WellLock@2x~iphone.png )

System/Library/Frameworks/UIKit.framework ( tên file [email protected] )

tks ae