Vụ này mình hỏi cũng đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có câu tl khắc phục!
Hic máy mình chưa jailbreak, mình có tải phần mềm quay màn hình trên 25pp là DispRecorder về nhưng quay xong thì nó đen thui, "những đoạn ở màn hình home là nó đen hết"