Các bạn LG,sony.... Lên appstore tìm từ khoá LG hay sony sẽ ta cho TV của các bạn. Cứ smart TV nào có wifi là kết nối đc và chia sẻ đc