Mình đang cần tìm phần mềm này

Hoặc cách chỉnh

Bạn nào biết chia sẻ mình với nhé ^^