Sau 1 thời gian Sync danh bạ (máy tính kết nối với nhiều iPhone_pc Ram 8Gb) theo duong dẫn C:\Users\"ten_may_tinh"\Contacts
iTunes bị Sync danh bạ cục kỳ chậm..
bác nào biết cách khắc phục chỉ mình với..