tình hình là mua cái ipod cũ về đang xài ngon lành thì upfilmware và bị như này "ipod này đang được liên kết với id apple. đăng nhập id apple đã được sử dụng để thiết lập ipod này". các bác giúp em với....