Mình đang làm trong suốt lockscreen thì bị lỗi này , ipad 2 ios 6.1.2 , pro nào giúp em xoá luôn cái phần đen ở dưới với