Cho e hỏi: ipad của e khi nhắn tin trên facebook thứ tự của các tin nhắn bị đảo lộn hết, cái tin đến trước 1 lát mới hiện, tin nhắn sau thì hiện ra trc, có ai biết cách chỉnh k chỉ e với...TT___TT