Bạn ơi, cho mình xin oxford nhé. Đây là email của mình: nutipha@gmail.com Cảm ơn bạn thiệt nhiều!