Bác nào có app chat now pro cho ipad chưa jb e xin với đc k? Thanks all