Icon cột sóng đỏ đó là wifi. Đợt đấy mình mod chạy song song 2 bộ icon trên stt. Bạn thấy bình thường là 1 kiểu, khi kéo thanh notifi xuống là bộ icon khác ( sóng, wifi, pin....)