Mình đang tìm một apps mà có thể gửi những cuộc gọi nhỡ đến một email mặc định.
Bạn nào vọc apps mà có chức năng này vui lòng cho mình biết