có thêm k bạn ơi....dạo này có nhiều sticker mới mà cha bik sao mà có dc hjx....