bác chủ xem lại giúp với phim ở trang 2 die hết rồi,nếu đc bác cho em xin lại link phim die hart với săn phù thủy nhé
thanks