Mùa giáng sinh sắp đến, cao thủ khéo tay nào tạo cho các tín đồ iphone theme giáng sinh 2013 hỗ trợ iphone 5 đi, thks

p/s: hồi trc có hiệu ứng tuyết rơi, máy yếu còn hơi dựt dựt, giờ máy mạnh rồi, thì lại tìm hko có theme nào