máy mình chưa jb thì có cách nào kiểm tra được không các pro?