<div class="bbCodeBlock bbCodeQuote" data-author="1HitYouDie">
<aside>

<div class="attribution type">1HitYouDie đã nói:

&uarr;

</div>

<blockquote class="quoteContainer"><div class="quote">Manga rock ko đọc truyện offline được :-(</div><div class="quoteExpand">Bấm để mở rộng...</div></blockquote>
</aside>
</div>Manga Rock đọc truyện Offline đc, hỗ trợ tải về nhé, tốc độ load cực ổn.