Bác ơi cho em hỏi đuocngừ dẫn trực tiếp vào file hình nền màn hình chính với màn hình khóa với bác em tìm mãi mà ko đc mới cả co em tên của 2 file này với Thanks thớt