Như tiêu đề, mình muốn làm trong suốt các biểu tượng này nhưng k biết đường dẫn. K biết nó có nằm trong file airwork@ không, có bác nào cao nhân chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.