sau 1 hoặc 2 năm nữa con này giá rẻ như bùn thoai muk her her