XP thì cứ 3,4 tuần cài lại 1 lần vì virus ,giật lag , lên 7 ,8 thì 6 tháng mới phải cài