<div class="bbCodeBlock bbCodeQuote" data-author="hung9x95">
<aside>

<div class="attribution type">hung9x95 đã nói:

&uarr;

</div>

<blockquote class="quoteContainer"><div class="quote">Mà em mua máy ở cửa hàng như hàng chính hiệu khi đổi máy khó khăn lắm.nhân viên toàn bao biện cả chả ai nghe lời em.chẳng hạn bảo máy đã khui thùng họ bảo để tét.rồi vài lỗi họ toàn bao biện chả cho đổi</div><div class="quoteExpand">Bấm để mở rộng...</div></blockquote>
</aside>
</div>Không khó khăn gì đâu bạn, nếu hãng xác nhận là ổ đĩa kén, lỗi, cần phải bảo hành thì vẫn nằm trong quy định đổi mới thôi, miễn là hãng xác nhận. Nhưng nếu đa số đĩa vẫn đọc được thì hoàn toàn bình thường bạn nhé. Đổi mới cũng phải rõ ràng, chứ không tệ như bạn nghĩ đâu.