<div class="bbCodeBlock bbCodeQuote" data-author="tình một đêm">
<aside>

<div class="attribution type">tình một đêm đã nói:

&uarr;

</div>

<blockquote class="quoteContainer"><div class="quote">AE cho mình hỏi tí . con Asus Transformer Book T100 nó ghi <span style="font-size: 16px">máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows 8.1 . làm sao mình biết nó là RT hay PRO vậy ? muốn mua quá , mà sợ mua về không cài dược game có duoi .exe ( như game võ lâm truyền kỳ chẳn hạn )</span></div><div class="quoteExpand">Bấm để mở rộng...</div></blockquote>
</aside>
</div>bạn vào propertice của This PC, hoặc tìm trong start là PC info