Cho mình hỏi, nếu có 2 máy, máy bàn với laptop thì phải mua 2 lần à, kích hoạt trên 2 máy có đc không?