Thông tin về lỗ hổng bảo mật “Heartbleed Bug” – “Trái tim rỉ máu” đang gây hoang mang cho nhiều người dùng trên toàn cầu.

Từ trước đến nay người ta đã phát hiện được nhiều lỗ hổng bảo mật, nhưng "Trái tim rỉ máu" là một lỗ hổng rất nghiêm trọng. Nó khiến cho nhiều website phải tiến hành một cuộc "đại phẫu", cũng như bắt buộc người sử dụng phải thay đổi mật khẩu nếu không muốn tiền bay khỏi ví hoặc gặp phải những rắc rối không đáng có.

Lỗ hổng Heartbleed cho phép bất cứ ai trên Internet đọc bộ nhớ của thiết bị được bảo vệ bởi một phiên bản có lỗ hổng của thư viện OpenSSL.

Các chuyên gia Secpoint khuyến cáo người dùng tránh sự ảnh hưởng của Heartbleed thông qua việc dùng công cụ của Secpoint để scan lỗi này. (Hướng dẫn như bên dướiClick vào đường link “Click for a free Vulnerability Scan and see if you are vulnerable” để scan lỗi cho trang web của mình)
secpoint.com/free-vulnerability-scan.php