Sau đây là một số nguyên nhân nổi bật cho thấy xe máy luôn là miếng mồi ngon cho bọn trộm cắp:

- Tiện di chuyển, chúng chỉ cần một vài thao tác là có thể điều khiển xe chạy đi

- Có giá trị cao như các dòng Honda SH, honda Lead, Vision, Wave ..v..v.. luôn là những mục tiêu hàng đầu mà chúng nhắm đến.

- Dễ dàng trộm cắp, dễ dàng khống chế người điều khiển xe để chiếm đoạt xe.Và cách hiệu quả nhất chỉ có thể là lắp đặt khoá chống trộm xe máy, tại sản phẩm này bạn có thể bảo vệ xe hiệu quả hơn nhờ vào các chức năng của sản phẩm để có thể hỗ trợ bù đắp các khiếm khuyết như các thói qen lơ là, chủ quan để từ đó bảo vệ xe hiệu quả hơn.

Với một hệ thống khoá chống trộm xe máy hiện đại. chúng có thể hỗ trợ các bạn qua các chức năng hiện đại mà sản phẩm có được từ đó đẩy lùi trộm cắp hiệu quả hơn. Vậy, những chức năng hiện đại đó bao gồm các chức năng như thế nào?
Nguồn bài viết: http://khoachongtromvikey.blogspot.c...-tang-cao.html