Lúc nói về định vị thương hiệu, chúng ta mô tả các thứ làm 1 thương hiệu trở cần khác biệt so đối với các thương hiệu khác. lúc nói về tính cách thươnghiệu, chúng ta tương đối mô tả biện pháp mà một thương hiệu bày tỏ hoặc thể hiện cơ thể. tại BrandZ, chúng tôi đã tiêu chuẩn hơn 500.000 con người miêu tả các thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp bằng cách dùng 24 tính từ được quyết định mà có thể tương đối quát còn được các nét tính kỹ thuật đa dạng. sau một đó, chúng tôi kiểm tra xem mỗi thương hiệu 1 khi số 10 hình dòng tùy vào nét tính phương pháp bao trùm. có thể diễn biến thông chuyển ký hiệu học và cả nghiên cứu định tính hòa lẫn định lượng, các hình loại này cho rằng phép bạn suy giảm từ hằng loạt nét tính phương pháp thương hiệu phong phú xuống thành các tính phương án chi tiết hay thường nhận biết.

Các thương hiệu nổi tiếng có những đặc điểm không giống nhau ở những nơi không giống nhau trên thế giới. Chẳng hạn, ở Ý, Tây Ban Nha hay Anh, iPhone Apple có thể là hình mẫu người quyến rũ (Seductress) nhưng ở Úc sót lại là con người pha trò (Joker) hoặc ở Nhật là người mơ mộng (Dreamer). khả năng khác biệt này chỉ ra khá nhiều nhân tố tác động đến tính phương pháp của 1 thương hiệu. ko chỉ con người tiêu sử dụng trải nghiệm những mở lên marketing của 1 thương hiệu dưới thước đo giá chữa, truyền thống và hoàn cảnh của riêng họ, mà họ cũng cảm nhận các nét tính biện pháp chuyển sang lăng kính văn hoá của họ. Chính vì vậy, việc làm cấp thiết là các người làm marketing chú trọng đến tính kỹ thuật mà thương hiệu của họ thể hiện, một vào tính phương án có sức cao vượt chuyển sang hầu hết nền văn hoá.

Thế mạnh thương hiệu đa dạng hoá theo tính cách thương hiệu

Bởi BrandZ, một trong những thước đo cần thiết đặc biệt đặt xác định thế mạnh thương hiệu là khả năng liên kết. khả năng kết hợp là mức độ cao đặc biệt của thái độ trung thành, lúc người gắn kết đối với 1 thương hiệu, họ cảm thấy thương hiệu gần gũi hơn, cần có khả năng khác biệt ý nghĩa hơn, hoặc Do đó có giá điều trị hơn với họ. lúc chúng ta tương quan sự kết hợp đối với các nhóm tính biện pháp thương hiệu, chúng tôi nhận thấy 1 loạt kết qua khác nhau – từ mối tương quan tích cực đặc biệt tới khả năng tiêu cực đáng ngạc nhiên mà liên hệ tính biện pháp với sự yếu kém thay vì sức lớn.

Hai nét tính cách thành công trên toàn thế giới

2 khi số 24 tính từ có thể sử dụng đặt miêu tả tính cách cần tương quan vô cùng lớn hơn cả đối với sự kết hợp: khát khao và tin cậy. Dù cả Hai từ này đều cần có mối tương quan cao mẽ tại khắp chỗ ở, như có thể minh hoạ tại Bảng hai. khả năng khát khao, là hiện thân của những đặc điểm như quyến rũ, địa vị, và khả năng độc đáo, nhất cần có liên tưởng đối với những thương hiệu truyền cảm hứng. Đây là một nhân tố chi phối rất lớn sự liên kết tại nhwũng thị trường Latin như Brazil, Mexico và Tây Ban Nha. khả năng tin cậy, đặc tính củng cố niềm tin của người tiêu sử dụng về chứng thương hiệu cần luôn sở hữu đến cho họ một chất lượng đặc biệt quán, là 1 nhân tố chi phối khả năng liên kết đặc biệt cần ý nghĩa tại Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
Yếu tố văn hoá

Rất nhiều khác biệt mà bạn quan sát hay về cách thức xác định tính cách thương hiệu của người tiêu sử dụng có thể hay trả lời bằng thuyết văn hoá của Geert Hofstede, 1 nhà nghiên cứu cần tên tuổi khoảng thế giới nhờ tiến triển mô hình thực nghiệm đầu tiên miêu tả và khác biệt hoá các nền văn hoá. Mô hình của ông bao gồm 5 Khía cạnh sau một:

– Khoảng cách quyền lực: hiện trạng mà các thành viên trong một x.hội chấp nhận hoặc kỳ vọng quyền lực hay chia bổ không đồng đều. Dịch qua từ Mức độ cao (khả năng khác biệt có thể chấp nhận) tới kém.

– Chủ nghĩa cá nhân: Mức độ mà x.hội tin tưởng rằng những cá thể có trách nhiệm bất an tới các người nằm ngoài phạm vi gia đình họ. Tham khảo thiết kế logo chuyên nghiệp. Dịch qua từ tình trạng mạnh (chỉ trách nhiệm với gia đình gần gũi) đến thấp.

– Khả năng cao mẽ: tình trạng mà một x.hội nâng cao giá chữa của thành quả, chủ nghĩa anh hùng, sự quyêts đoán cũng như phần thưởng vật chất cho hiệu quả. Dịch qua từ tình trạng lớn (các khoản chữa này khá cấp thiết) tới kém.

– Tránh mơ hồ: Mức độ mà các thành viên khi xã hội cảm thấy thoải mái với sự k cụ thể và mơ hồ. Dịch biến đổi thành từ hiện trạng mạnh (nơi mà con nguời cần sự rõ ràng hoặc những quy tắc) đến thấp.

– Định hướng dài hạn: Mức độ mà 1 x.hội tin tưởng rằng khả năng thật dựa theo tình huống, bối cảnh hoặc chu kỳ. những môi trường có sự định hướng quá dài hạn tại mức độ cao, con người điều chỉnh theo truyền thống hoặc sẵn sàng lưu giữ, đầu tiên tư hoặc bảo tồn.

Ý nghĩa tính cách thương hiệu

Những nhà quản lý thương hiệu hay hoạch định quảng cáo từ lâu đã biết rằng thương hiệu của họ khác biệt theo phương án mà họ thể hiện khách hàng. xác định của chúng tôi vượt chuyển sang việc làm này đặt chứng minh rằng các nét tính biện pháp cụ thể có thể nâng cao hay nghe suy yếu định vị cạnh tranh của một thương hiệu. Xem thêm thiết kế bao bì. Nếu thương hiệu của bạn cần có một nét tính biện pháp cao, bạn cần giữ vững “tông” của nó cho rằng phù hợp với các nền văn hoá không giống nhau. các người làm marketing giỏi sẽ dùng nghiên cứu để hiểu được chức năng của tính biện pháp thương hiệu trong chứng xây dựng giao hợp với quý khách hay ứng dụng các việc làm nắm được được đặt tái đa hoá sức hấp đưa thương hiệu khoảng khắp thế giới.