Trong bài này Tôi sẽ làm một giá dụ tổng hợp + phối hợp với ArrayList để các chị Bền vững thêm kiến thức về các control đã Bắt đầu.
– Lập trình thanh toán tiền bán sách ( các anh đừng quan tâm là lập trình này nó có được phần mềm lập trình thực tế hay không , hãy quan hoài cách viết code để hiểu thêm về các control ):
miêu tả yếu tố trong tự học lập trình
Khi bấm nút Tính thành Tiền ( Tính TT ) lập trình nên tính thành tiền biết rằng mỗi cuốn sách có đơn giá là 20000 , Với trường hợp là khách hàng VIP thì giảm 10%
Khi bấm nút Tiếp , phần mềm sẽ lưu báo cáo hóa đơn vừa tính trở thành Tiền vào danh sách , đồng thời xóa trắng dữ liệu trong hóa đơn và cho focus tới EditText Tên khách hàng
Khi bấm nút thống kê , chương trình phải hiển thị thông báo vào mục thông cáo thống kê: tổng số KH , tổng số KH VIP và tổng doanh thu
Khi bấm vào nút thoát ( làm việc ImageButton ): hiển thị AlertDialog hỏi xem người làm việc có kiên cố muốn thoát hay không?
dùng ScrollView để chương trình có xác xuất dùng thực sự giỏi hơn khi sử dụng các thiết bị có màn hình nhỏ.
Học lập trình cơ bản anh biên soạn Outline để cho dễ thiết kế:
Vì có xác xuất chúng ta nên “bực bội” khi nhìn thấy Outline ở trên do vậy Tôi cung cấp luôn XML của Outline này , các anh chỉ việc copy paste vào Với trường hợp “làm biếng”:
chị sẽ để ý là ở cuối XML có ImageButton , nhìn vào tính chất android:src=“@drawable/exit”. Ở đây mọi người tạo một hình có tên exit.png rồi kéo vào thư mục drawable ( chúng ta có xác xuất tự tạo 1 thư mục mới tên là drawable vào trong lập trình của chúng ta ).
– mọi người xem kiến trúc tệp tin src của phần mềm này
12_th_2– Ở trên có MainActivity.java ( là màn hình chính của phần mềm lập trình mà anh thấy ở phần Mở đầu )
– class KhachHang dùng để lưu báo cáo của khách hàng: Tên khách hàng , số lượng mua , thành tiền , là VIP hay không
– class DanhSachKhachHang làm việc để lưu trữ các khách hàng mua sách , đồng thời cung cấp một số hàm như: tính tổng tiền , tính tổng số khách hàng , tính tổng số khách hàng VIP….
- Trong MainActivity Tôi cố ý tách các nghiệp vụ ra thành các hàm biệt lập như vậy để các chị dễ dàng xử lý. Bạn phải tập viết như vậy để Coding được sạch cần , khi có lỗi sảy ra cũng giúp các bạn dễ Fixed bug , sai hàm nào thì sửa hàm đó mà nó không bị ảnh hưởng tới các nghiệp vụ khác.
– các chị sẽ hiểu cách làm bài tập này để lập trình cho các phần sau của dạy lập trình Android
– Hãy thực hiện bài này khá nhiều lần cho tới khi thực Giới thiệu hiểu logic của nó.
– Bài tập tiếp theo mọi người sẽ được Làm quen về các control nâng cao trong Android , và ta sẽ thực hiện thật kỹ từng control cụ thể , Thứ nhất là ListView ( control rất thường xuyên được sử dụng trong một phần mềm lập trình Android nào đó ).
– Chúc các các anh trở thành công