Những hướng dẫn làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm được cách thức đăng ký và những thủ tục cần thiết.

– Điều kiện để được đăng ký mã vạch mã số sản phẩm
Các doanh nghiệp cần phải gia nhập EAN Việt Nam
Các doanh nghiệp cần phải đóng phí giá nhập và phí hàng năm.
EAN sẽ cung cấp mã M cho các doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp lập mã hàng cho từng sản phẩm.
Việc đăng ký mã vạch hay mã sản phẩm cũng có tác dụng tương tự như đăng ký bảo hộ logo hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu để được giúp doanh nghiệp tạo được thành công trong kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Lựa chọn đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm, hành hóa của mình đi xuất khẩu hay bày bán tại những siêu thị, trung tâm thương mại được đúng với quy định. Đăng ký bảo hộ thương hiệu

– Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch
Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hay bản sao Quyết định thành lập các tổ chức khác
Bản đăng ký danh mục các sản phẩm sử udngj mã GTIN
Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam
Danh sách các sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

– Nộp hồ sơ đăng ký mã vạch, mã số ở đâu
Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, các doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tại:

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam / Chi cụ Tiêu chuẩn Đoi lường chất lượng
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký mã sỗ mã vạch để được giúp đỡ, tư vấn tốt nhất về cách đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm,… từ Công ty Luật Thống nhất uy tín và chất lượng
– Quy trình, thời gian đăng ký

Doanh nghiệp sẽ nhận được mã số, mã vạch cấp tạm thời sau 02 ngày
Và sau 01 tháng, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng lý mã số mã vạch kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ
– Những văn bản quy định đăng ký mã số mã vạch
Điều 6, Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN quy định về trình tự cấp mã số mã vạch như sau:

“Điều 6. Trình tự cấp MSMV

Việc cấp MSMV thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Đăng ký sử dụng MSMV;

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;

3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

4. Hướng dẫn sử dụng MSMV”

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch gồm:

“2. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm:

a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này;

d) Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy định này”

Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch được quy định tại điều 8, Quyết định 15/2006/ QĐ-BKHCN:

“1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV; tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

Ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”
5. 36/2007/TT-BTC: Thông tư của Bộ Tài chính số 36/2007/TT-BTCsửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch. bao ho logo (http://luatthongnhat.com/dich-vu-dang-ky-bao-ho-logo-chuyen-nghiep-hieu-qua)

Trên đây là những hướng dẫn về quy trình làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm phục vụ kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi và thành công.