Đó là Giáo sư Nguyễn Sơn Bình (Đại học Northwestern, Mỹ), Giáo sư Nguyễn Thục Quyên (Đại học Californic Santa Barbara, Mỹ), Giáo sư Võ Văn Ánh (Đại học Công nghệ Queensland, Australia) và Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng (Đại học Y khoa CMU Taichung, Đài Loan). Lần thứ hai liên tiếp, nhà khoa học Việt Nam Nguyễn Sơn Bình và Nguyễn Xuân Hùng nằm trong danh sách này.

Giáo sư Nguyễn Sơn Bình làm việc tại Khoa Hóa học Đại học Northwestern. Hiện ông tập trung nghiên cứu các thiết kế vật liệu mềm dành cho ứng dụng hóa học trong xúc tác, y học và khoa học vật liệu.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên là giảng viên khoa học và hóa sinh của Đại học California. Bà chủ yếu nghiên cứu về các dụng cụ điện tử hữu cơ, như quang điện, LED (đốt phát quang).

Giáo sư Võ Văn Ánh làm việc tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Công nghệ Queensland, Australia. Lĩnh vực nghiên cứu của ông gồm mô hình ngẫu nhiên của quá trình khuếch tán phi tuyến; ước lượng thống kê và phép xấp xỉ của khuếch tán dị thường; sự khuếch tán và vận chuyển của nước mặn trong tầng ngậm nước vùng duyên hải.

Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hùng sinh năm 1976, quê ở Quảng Trị, hiện là giảng viên Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) và Đại học Y Khoa CMU Taichung (Đài Loan). Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh sau đó du học tại Bỉ. Nghiên cứu của ông tập trung vào phát triển các công cụ tính toán mạnh và mô phỏng trên máy tính.

Thomson Reuters công bố trên trang web highlycited. com danh sách 3.126 nhà khoa học thuộc 21 lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có công bố được trích dẫn nhiều (Highly Cited Papers) trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Đây là tổ chức hàng đầu thế giới về việc theo dõi và công bố thông tin tri thức về chuyên gia nghề nghiệp toàn cầu. Danh sách này được truyền thông thế giới, các trung tâm nghiên cứu, trường đại học đánh giá là bản thành tích khoa học khách quan nhất.