Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành các văn bản chấp thuận đề nghị tiếp tục triển khai thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán đến hết ngày 31/12/2016 của một số đơn vị.

Cụ thể, NHNN chấp thuận Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán đang triển khai thí điểm theo công văn số 8512/NHNN-TT ngày 14/11/2014 của NHNN.

Chấp thuận Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán đang triển khai thí điểm theo công văn số 9953/NHNN-TT ngày 31/12/2014 của NHNN.

Chấp thuận Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Công ty cổ phần Di động trực tuyến (M_Service) tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán đang triển khai thí điểm theo công văn số 103/NHNN-TT ngày 07/01/2015 của NHNN.

Việc tiếp tục triển khai thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán của các đơn vị trên có một số nội dung được điều chỉnh. Cụ thể, 200 triệu đồng/khách hàng/ngày là hạn mức thu tiền, chi tiền tối đa tại các Quầy giao dịch Viettel; các xí nghiệp, chi nhánh, công ty xăng dầu và cửa hàng xăng dầu của Petrolimex; các đại lý của M_Service.

Riêng cộng tác viên Viettel được quy định hạn mức thu tiền, chi tiền tối đa là 50 triệu đồng/khách hàng/ngày.

Hạn mức giao dịch gửi, rút tiền tối đa đối với khách hàng là 20 triệu đồng/khách hàng/ngày.