(TBKTSG Online) - Ngày 30-12-2015, Tập đoàn VNPT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái, Giám đốc VNPT Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPT – VinaPhone.

Ông Thái được bổ nhiệm nhằm thay thế cho ông Lương Mạnh Hoàng, Tổng giám đốc VNPT - VinaPhone, người được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên VNPT - VinaPhone. Đồng thời ông Hoàng vẫn giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

Ông Tô Dũng Thái, sinh năm 1967 và có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992, từng kinh qua nhiều nhiệm vụ và trọng trách lãnh đạo các đơn vị thuộc VNPT Hà Nội. Năm 2012 ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VNPT Hà Nội và tháng 10/2013 được bổ nhiệm làm Giám đốc VNPT Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 5-2015, ông Lương Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty VTN, đã được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty VNPT - VinaPhone.

Tại lễ bổ nhiệm trên, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cũng được bổ nhiệm là Phó tổng Giám đốc VNPT - VinaPhone.

Mời xem thêm: