Ngày 30/12, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc VNPT – VinaPhone.

Theo đó, ông Tô Dũng Thái, Giám đốc VNPT Hà Nội được Tập đoàn VNPT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinaPhone thay ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Ông Lương Mạnh Hoàng vẫn giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT và được bổ nhiệm kiêm chức Chủ tịch HĐTV VinaPhone.

Trước đó, hồi tháng 5/2015, ông Lương Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty VTN được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT. Đồng thời, ông Hoàng được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty VNPT-VinaPhone.

Được biết, ông Tô Dũng Thái sinh năm 1967, Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và đã từng kinh qua nhiều nhiệm vụ và trọng trách lãnh đạo các đơn vị thuộc VNPT Hà Nội, năm 2012 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VNPT Hà Nội.

Tháng 10/2013, ông Thái được bổ nhiệm làm Giám đốc VNPT Hà Nội thay ông Trần Mạnh Hùng lên làm Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Ông Thái là nhân vật chủ chốt thực hiện thành công tái cấu trúc thành công VNPT Hà Nội và đưa đơn vị này trở thành đơn vị hàng đầu của Tập đoàn VNPT. Theo đó, VNPT Hà Nội là đơn vị đạt quy mô tăng trưởng thuê bao VinaPhone lớn nhất Tập đoàn VNPT và cũng là đơn vị đi đầu thực hiện khoán quản trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc quan điểm của Tập đoàn VNPT thực hiện tái cấu trúc đơn vị một cách triệt để. .

Năm 2015, tổng doanh thu của VNPT Hà Nội đạt đạt 7.582 tỷ đồng, chênh lệch thu chi năm của VNPT Hà Nội đạt 479 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch Tập đoàn VNPT giao.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc VinaPhone.