Lễ hội dân gian là di sản văn hóa quý giá của dân tộc, là nơi sinh hoạt, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Cả nước có khoảng 7000 lễ hội dân gian. Năm qua, các lễ hội diễn ra tại các địa phương phù hợp với truyền thống văn hóa, được tổ chức trang trọng, linh thiêng đã giảm bớt tình trạng đổi tiền lẻ công khai, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, ý thức của người tham gia lễ hội ngày một cao hơn, tình trạng chen lấn, xô đẩy, xả rác bừa bãi, thả tiền xuống giếng, ao, hồ đã giảm so với những năm trước.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã được thực hiện vào các thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2015 ở các địa phương. Tuy nhiên, một số lễ hội vẫn còn hiện tượng trục lợi, bán vé vào lễ hội, đốt nhiều vàng mã không đúng nơi quy định, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, biến tướng trong lễ hội; phối hợp với các ban, ngành đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong các lễ hội.