Khoảng 2.192 cầu dân sinh tại 50 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được đề xuất xây dựng mới, có tuổi thọ thiết kế 25 năm với tổng mức đầu tư 5.798 tỉ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tổng thể xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2021.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỉ đồng (tương đương 408,9 triệu USD) bằng khoản vay Ngân hàng Thế giới (WB), nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, nguồn vốn đối ứng của các tỉnh tham gia dự án.

Theo đó, dự án gồm 3 hợp phần chính là hợp phần nâng cấp, cải tạo, sửa chữa định kỳ đường địa phương (gọi tắt là hợp phần đường); hợp phần xây dựng cầu dân sinh (gọi tắt là hợp phần cầu) và hợp phần tư vấn chung.

Trong đó, hợp phần xây dựng cầu dân sinh đã xác định được 50 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc và miền núi sẽ được xây dựng mới khoảng 2.192 cầu dân sinh. Tuổi thọ thiết kế 25 năm, tải trọng đoàn người đi bộ rải đều 300 kg/m2, bề rộng khổ cầu 1,5 m đối với cầu có số lượt người đi ban đầu 50-500 người/ngày và 2 m với cầu có số lượt người đi ban đầu lớn hơn 500 người/ngày.

Hợp phần nâng cấp, cải tạo, sửa chữa định kỳ đường địa phương lựa chọn được 14 tỉnh trên cơ sở khu vực phía Bắc và duyên hải miền Trung, là khu vực có tỉ lệ hộ nghèo cao.

Hợp phần tư vấn chung bao gồm các công việc tư vấn chung cho toàn bộ dự án, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì đường bộ dựa trên cộng đồng. . .

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong quy hoạch phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 từng bước kiên cố hóa cầu vượt sông, suối phục vụ dân sinh ở các khu vực miền núi; xóa bỏ toàn bộ cầu khỉ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ GTVT đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số với phạm vi nghiên cứu 50 tỉnh, trong đó ưu tiên xây dựng 4.145 cầu dân sinh.

Hiện giai đoạn 1 gồm 186 cầu treo đã được thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Giai đoạn 2 gồm 295 cầu treo và 3.664 cầu bê tông với tổng giá trị đầu tư 7.407 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí xây dựng đường hai đầu cầu, chi phí giải phóng mặt bằng. . . ) dự kiến triển khai trong thời gian 5 năm nhưng đến nay chưa có đủ vốn thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Huyện cho rằng, việc đầu tư xây dựng các cầu dân sinh bảo đảm ATGT vùng dân tộc thiểu số và khôi phục đường địa phương, phát triển và quản lý tốt mạng lưới đường địa phương là rất cần thiết và cấp bách, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo được một hệ thống đường giao thông nông thôn rộng khắp có tác động lớn đến đời sống và phát triển của người dân.