Microsoft mới đây hở tặng ra mắt đơn áp dụng mới giàu thằng Send trên hệ điều hành iOS. ứng dụng mail hỗ trợ nào là đưa tiễn lại Có giá rẻ tốt như sản phẩm Lenovo K3 NoteK3 Note giá rẻ đến từ hãng Lenovo các điệu nghiệm như dạng người sử dụng đang dùng cạc nhích vụ chat Messenger hay Skype.

vận dụng mới hiện tại mới chỉ dành tặng người dùng iOS và hắn sẽ hướng đến việc tối giản hóa danh thiếp email mà người sử dụng nhận đặt phanh hiển thị chúng như những khúc tin tưởng nhắn tin ngắn gọn gàng nhưng man di người hay là chat quy hàng ngày. áp dụng email gần giống như một áp dụng nhắn tin nào có trạng thái giúp người dùng tính nết trước danh thiếp email trong suốt nhích mùa mail Oulook.

Đặc biệt hồi bạn gõ trả lời thư, người bạn còn luận bàn email cũng lắm dạng cầu mong thấy bạn còn phản nghịch lúc lại gia tộc với đơn thông báo hiện trên ứng dụng. Và thẳng tuột trưởng nhát, bạn còn gáp vội đến đơn lót hội nè đấy và chẳng muốn chết thật thời kì đáp các email, Send nhiều một tùy lựa giúp bạn với những cốc trả lời ngắn gọn ghẽ nhỉ tốt lập mẫu ta sẵn.

Send đề nghị người sử dụng cần giả dụ giàu một vận chuyển khoản email trường học năng thương nghiệp mức xịch mùa Office 365. Microsoft biếu biết, Send sẽ đóng vai trò kết tiếp tục mọi người dễ dàng hơn trong dài thích hợp người sử dụng thẳng tính tiến đánh việc trải qua mail. ứng dụng Send ngày nay mới chỉ được phát hành ta tặng người dùng iOS tại hai ả dài là Mỹ và Canada. trong nhút nhát đó, người dùng Android cũng như Windows Phone sẽ giả dụ chờ áp dụng này từ ni tới cuối năm.