ip5 lock ios 6.1.2 k vào dc viber may báo on notication vào on hết rùi mà vấn k dc,...help chưa fix dc lỗi hiện mynumber co sao k nhỉ