Sau một thời gian khá dài Badger được giới thiệu trên các trang web thì hôm nay nó đã chính thức được phát hành trên Cydia.

Tên: Badger
Nhà phát triển: Aehmlo Lxaitn & Brett Schuster
Repository: BigBoss
Mô tả: Xem nội dung thông báo ngay từ SpringBoard.

Video Minh Họa
Badger là một cuộc cách mạng mới trên iOS, tinh chỉnh cho phép người dùng xem các thông báo trực tiếp từ ứng dụng/thư mục các biểu tượng trên màn hình chính. Sử dụng phương pháp kích hoạt tùy chỉnh, người dùng có thể gọi cửa sổ Badger, cấu hình popup cho phép bạn swipe để xóa các thông báo, xem chúng trong ứng dụng, trả lời nhanh chóng iMessages/SMS (cũng như đánh dấu chúng đọc), và nhiều hơn nữa.

Badger được thiết kế để làm các thông báo iOS "có ý nghĩa". Nó hoàn toàn sử dụng giao diện và tùy chỉnh để làm cho nó hoạt động chính xác theo cách bạn muốn nó. Hoàn toàn tương thích với Abstergo, Badger cũng cho phép người sử dụng khai thác và giữ được thông báo trong cửa sổ Badger để kích hoạt Abstergo cho các hành động tương ứng. Hãy sử dụng Badger side-by-side với Velox - (Velox không phải là đối thủ cạnh tranh), chúng được thiết kế để thực hiện các chức năng khác nhau và cùng tạo ra sự độc đáo.

Cấu hình tùy chỉnh trong Settings

Hoạt động trên iOS 5.x, 6.x
!

<span style="text-decoration: underline">Hình Ảnh
</span>