Đây là những app mình đã từng dùng và cảm thấy rất tuyệt nên share cho mọi ngưòi . Mọi người thử down và cảm nhận nhé

1 . Camera +


Download

2. InstagramDownload

3. Adobe Photoshop TouchDownload

4. Fotor - Photo Effect StudioDownload

5. After Focus


Download