---------------------
NativeQR
NativeQR cho phép bạn đọc QR Code ngay từ Camera gốc của iOS. Tích hợp trực tiếp, chúng ta không phải dùng phần mềm từ hãng thứ 3 trên App Store. Với NativeQR, bạn có thể quét mã QR chỉ trong vài giây, trực tiếp từ Camera app hoặc trượt lên từ Lockscreen mà không cần phải tìm và mở một ứng dụng từ màn hình chính.
NativeQR cũng giúp dễ dàng để chia sẻ thông tin liên lạc (contact). Nó tích hợp cả trong Contacts app cho phép bạn chia sẻ thông tin liên lạc một cách nhanh chóng và dễ dàng, thông qua một mã QR.
Không có cấu hình tùy chỉnh. Hoạt động trên iOS 6.x !​
Tên: NativeQR
Phiên bản: 1.0.0b1
Price: $1.99 (miễn phí trên source Cydia.vn
)
Repo: BigBoss
Developer: Evan Swick​
Video Minh Họa:​
Hình Ảnh Minh Họa:​


<div style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #594936">
</span></span>​</div>
Show room and services:
53 Hai Bà TRưng, Hà Nội - 01.22222.5353
36 Gia Ngư, Hà Nội - 01.22222.0036
320 Cầu Giấy, Hà Nội - 01.22222.3320
100 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - 01.22222.6100
WWW.VIETSHOP.PRO.VN