Em thấy trên trang http://www.fragrancex.com/ bán nước hoa tester không cap quá rẻ, nên hơi phân vân không biết có nên mua hay không vì nếu không có nắp thì làm sao mình bảo quản nc hoa dc, vậy thì fragrancex nó bảo quản nước hoa không nắp thế nào, chả lẽ quấn plastic ở vòi. Chị nào có kinh nghiệm chỉ e với