hiện tại, khu đô thị xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn nhiều người không biết vì sao một khu vực dân cư lại được gọi là khu đô thị.
Để hiểu được khu đô thị là gì và các quy định hot nhất về khu đô thị, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Trước khi đi vào những quy định, bạn cần hiểu được khu đô thị là gì cùng các thuật ngữ liên quan. Cụ thể:
1. Khu đô thị là gì?
Khu đô thị là khu vực xây dựng một hay không ít khu công dụng của đô thị. Khu vực này được giới hạn bởi những ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hoặc những đường chính đô thị.
Khu đô thị bao gồm: những đơn vị, các công trình dịch vụ nội khu hoặc các công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng.
2. Khu đô thị mới là gì?
Theo điều khoản, khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật & hạ tầng xã hội.
Lúc hình thành một khu đô thị mới cần bảo đảm được những tiêu chí được điều khoản tại khoản 3 điều 1.2 của QCXDVN 01:2008/BXD về khu đô thị.

>>> Đọc thêm về: Hạ tầng đô thị tại https://mytoan.com.vn

3. Khu vực đô thị là gì?
Khu vực đô thị là nơi tập trung đông dân cư sinh sống & chủ đạo hoạt động trong những ngành kinh tế phi nông nghiệp. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch, văn hoá, xã hội & dịch vụ của cả nước hay vùng lãnh thổ.
4. Khu công dụng đô thị là gì?
Các khu công dụng trong đô thị được điều khoản tại Mục 2.3.2 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bởi vì Bộ Xây dựng ban hành. Cụ thể:
 • Quy hoạch các khu công dụng đô thị cần đảm bảo tính hệ thống. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu bố trí hỗn hợp không ít loại tác dụng khác nhau trong từng khu vực chi tiết một biện pháp hợp lý.
 • tuân hành theo cấu trúc chiến lược phát triển chung của toàn đô thị.
 • Khu chức năng đô thị phải tại địa điểm thích hợp, bảo đảm những yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ khung cảnh, phòng chống cháy.
 • phải được liên hệ thuận tiện với nhau bằng hệ thống giao thông có lí & an toàn, đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình công cộng, dịch vụ và công viên cây xanh.
 • Phân khu tính năng đô thị phải tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội & công trình xây dựng.
 • Tổ chức không gian đô thị trên mặt đất và dưới mặt đất nên được kết nối có lí.
 • Quy hoạch dùng đất các khu chức năng cần được xác định trên cơ sở những điều kiện chi tiết của từng khu vực.
 • Ngoài những nhu cầu của bản thân khu vực quy hoạch, quy mô các khu tính năng đô thị phải tính tới việc đáp ứng nhu cầu của khách vãng lai và các khu vực lân cận.


>>> Khám phá thêm về thiết kế hệ thống thoát nước mưa: https://mytoan.com.vn/thi-cong-cong-thoat-nuoc/

5. Quy hoạch khu đô thị là gì?
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, khung cảnh đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội & nhà tại để tạo dựng môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị được biểu hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Trong đó:
 • Quy hoạch chung: Là việc tổ chức không gian, hệ thống những công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội & nhà ở cho một đô thị.
 • Quy hoạch phân khu: Là việc phân tích và xác định chức năng, mục tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của những khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị.
 • Quy hoạch chi tiết: Là việc phân chia và xác định mục đích sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, phong cảnh của từng lô đất. Bên cạnh đó, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội để có thể chi tiết hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.