Bóc tách khối lượng là gì ? Là việc xác định khối lượng công tác vun đắp cụ thể trước lúc thi công căn cứ vào kích thước, số lượng biểu lộ trên bản vẽ ngoài mặt , thuyết minh ngoài mặt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong vun đắp.

https://mytoan.com.vn/boc-tach-khoi-luong-la-gi/

BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG LÀ GÌ
Đối với những Dự án, hạng mục Dự án vun đắp việc bóc tách, tính toán khối lượng rất quan yếu là một đề xuất chẳng thể thiếu. Bài viết này sẽ nêu rõ định nghĩa, ý nghĩa và mục đích của việc bóc tách khối lượng của Dự án, hạng mục Công trình xây dựng để giúp bạn hiểu rõ Bóc tách khối lượng là gì
* định nghĩa Bóc tách khối lượng là gì
- Bước chuẩn bị
Bóc tách khối lượng hay tính tiên lượng là việc xác định khối lượng công việc vun đắp cụ thể trước lúc thi công. Việc này được thực hành theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra căn cứ vào kích thước, số lượng bộc lộ trên bản vẽ thiết kế (bản vẽ kiểu dáng cơ sở, bản vẽ ngoại hình công nghệ, thiết kế bản vẽ thi công), thuyết minh thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng.
- Bước thực hành
Bóc tách khối lượng là việc tính toán xác định khối lượng công việc vun đắp đã được thực hiện căn cứ vào bản vẽ hoàn công (là bản vẽ bộc lộ kích thước thực tiễn của Dự án, hạng mục Dự án đã được thi công) để làm cơ sơ trả tiền, quyết toán cho nhà thầu thi công.
* Mục đích & Ý nghĩa:
Khối lượng vun đắp của Dự án, hạng mục Dự án được tính toán đo bóc là hạ tầng cho việc xác định giá thành đầu tư xây dựng Công trình và lập bảng khối lượng mời thầu lúc công ty tuyển lựa nhà thầu để thực hiện.
Khối lượng xây dựng của Công trình, hạng mục Dự án được đo là cở sở để phân tích tính toán ra số lượng vật tư, nhân công, máy thi công cần phải sử dung cho Công trình từ đấy ta chủ động được việc chuẩn bị vật tư, nhân công, máy thi công hạn chế trường hợp thừa vật tư gây ra sự lảng phí hoặc thiếu vật tư không đủ để thi công.

Khối lượng xây dựng của Công trình, hạng mục Dự án được đo bóc tính toán trước là cơ sở để ký kết hợp đồng, là cơ sở vật chất cho việc kiểm soát chi phí, thanh toán, quyết toán hợp đồng.
Việc tính toán được đúng, đủ danh mục khối lượng ban sơ là mối để ý của các người tham gia vào hoạt động vun đắp là một công việc nằm trong lớp lang đầu cơ của 1 Công trình, hạng mục Dự án xây dựng.
Bóc tách khối lượng đúng, đủ danh mục khối lượng ban sơ sẽ giúp ta tính được khối lượng nguyên liệu, nhân công, máy thi công chuẩn xác từ đấy xác định định được giá thành phải thực hiện để hoàn tất Công trình vun đắp.