Vấn đề về nghĩa vụ Xã Hội của các Doanh Nghiệp bây giờ ngày càng thú vị sự niềm nở của không chỉ các tổ chức xã hội, chính phủ, các nhà nghiên cứu mà cả chính Doanh Nghiệp và người tiêu dùng. Một trong những tiêu chuẩn bây giờ được áp dụng phổ biến đó chính là chứng nhận SA 8000 – Tiêu chuẩn về bổn phận Xã Hội của Doanh Nghiệp. Bài viết này sẽ giới thiệu thông tin cụ thể về chứng chỉ sa 8000 là gì


SA 8000 là gì?
SA8000 ® Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn chứng nhận xã hội hàng đầu cho các nhà máy và tổ chức trên toàn cầu. Nó được xây dựng nên Bởi vì Social Accountability International vào năm 1997 như một sáng kiến ​​đa bên. Trong những năm qua, Tiêu chuẩn đã tạo ra thành một khuôn khổ tổng thể giúp các tổ chức được chứng nhận biểu thị sự hiến đâng của họ đối với sự đối xử công bình của người lao động trong các ngành công nghiệp và ở bất kỳ đất nước nào.

SA 8000 là một tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế khuyến khích các cơ quan tạo ra, duy trì và áp dụng các thực tiễn được xã hội chấp nhận tại nơi làm việc.
Kể từ khi thành lập năm 1989, tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế (SAI), một chi nhánh của Hội đồng ưu tiên kinh tế, được xem là tiêu chuẩn nơi làm việc chủ quyền được chấp nhận toàn cầu nhất. Tiêu chuẩn SA 8000 có thể được áp dụng cho bất kỳ công ty nào, ở mọi quy mô trên toàn thế giới.

Chứng nhận SA 8000 giải quyết các vấn đề bao gồm lao động trẻ em và lao động trẻ em, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, độc lập liên kết và thương lượng số đông, phân biệt đối xử, thực hành kỷ luật, giờ làm việc, bồi thường và hệ thống quản lý.
Cùng với việc thiết lập các tiêu chuẩn tại nơi làm việc trên toàn thế giới, SA 8000 cũng chấp nhận các thỏa thuận quốc tế hiện có, bao gồm các công ước của tổ chức Lao động Quốc tế, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Chấp nhận chứng nhận SA 8000 có nghĩa là một tổ chức phải chú ý tác động xã hội của hoạt động của họ bên cạnh các điều kiện mà nhân viên, đối tác và nhà cung cấp của họ hoạt động. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ công ty, ở mọi quy mô, trên toàn thế giới. Chứng nhận tổ chức của bạn chống lại SA 8000 bằng kiểm toán của SGS sẽ giúp bạn sản xuất và cải thiện bổn phận xã hội trong các hoạt động của mình. Làm việc với các kiểm toán viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi để thực hiện tiêu chuẩn nơi làm việc được chấp nhận toàn cầu nhất biểu lộ bổn phận xã hội khi đấu thầu hợp đồng và mở rộng tổ chức của bạn.


NHỮNG yêu cầu CỦA TIÊU CHUẦN bổn phận XÃ HỘI SA 8000
SA 8000 có đề cập đến các vấn đề về nhân quyền và các điều kiện làm việc cũng như chế độ của người lao động. Cụ thể là:

Lao động trẻ em: Nhiều bên tư vấn SA 8000 có cập nhật rằng trong đòi hỏi không được phép tuyển dụng công nhân làm việc dưới 15 tuổi, tuối tối thiểu cho các nước đang thực hiện công ước 138 của ILO là 14 tuổi, ngoại trừ các nước đang phát triển; cần có hành động khắc phục khi phát hiện bất kỳ trường hợp lao động trẻn em nào.
Lao động cưỡng bức: Theo SA 8000 không ép buộc lao động cưỡng bức, bao gồm các hình thức lao động trả nợ hoặc lao động nhà tù, người tuyển dụng khi được tuyển vào sẽ không được phép đòi hỏi đặt cọc giấy tờ tuỳ thân hoặc bằng tiền.

Sức khỏe và an toàn: đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, có các biện pháp ngăn ngừa tai nạn và tổn hại đến an toàn và sức khoẻ, có toàn vẹn nhà tắm và nước uống họp vệ sinh.
tự do đoàn thể và quyền thương lược tập thể: Người lao động có quyền thành lập và nhập cuộc công đoàn và có quyền thương lượng tập thể theo sự lựa chọn của người lao động.

Phân biệt đối xử: Không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, đẳng cấp, tôn giáo, nguồn gốc, giới tính, tật nguyền, thành viên công đoàn hoặc quan điểm chính trị.
Kỷ luật lao động: Không có hình phạt về thể xác, tinh thần và sỉ nhục bằng lời nói.
Thời gian làm việc: tuân thủ theo luật áp dụng và các tiêu chuẩn công nghiệp về số giờ làm việc trong bất kỳ trường hợp nào, thời gian làm việc thông thường không vượt quá 48 giờ/tuần và cứ bảy ngày làm việc thì phải bố trí ít nhất một ngày nghỉ cho nhân viên; phải cam đoan rằng giờ làm thêm (hơn 48 giờ/tuần) không được vượt quá 12 giờ/người/tuần, trừ những trường hợp ngoại lệ và những hoàn cảnh bán buôn đáng chú ý là trong thời gian ngắn và công việc làm thêm giờ luôn thu được mức thù lao đúng mức.

Thù lao: Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc một tuần cần phải đáp ứng đựoc với luật pháp và tiêu chuẩn ngành. Lương cần phải đủ để phục vụ được với nhu cầu căn bản của người lao động như ăn, ở, sinh hoạt vv Trong khi không được áp dụng hình tượng xử phạt bằng cách trừ lương.
Các Hệ thống quản lý: Các Doanh Nghiệp, cơ quan muốn đạt và duy trì chứng chỉ SA 8000 cần phải được kiến thiết nên và liên kết tiêu chuẩn này với các hệ thống quản lý và công việc thực tế hiện có tại cơ quan mình.


LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN SA 8000
Chứng nhận SA 8000 là bằng chứng cho sự tuân lệnh của cơ quan đối với Tiêu chuẩn SA 8000.
Một số lợi ích của của tổ chức khi được chứng nhận SA 8000 là:
Hệ thống quản lý hoàn toàn để duy trì việc tuân thủ Tiêu chuẩn
Sự nhập cuộc tích cực của Công nhận trong toàn bộ Doanh nghiệp
tăng mạnh sự hợp tác giữa các phòng ban

Nâng cao hình ảnh và năng lực với các đối tác.
Chứng tỏ bản lĩnh đảm bảo các nguyên tắc pháp luật về lao động.
mặc dù chứng thu được công nhận là bằng chứng về sự phù hợp của Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn SA 8000. Nhưng mà không có nghĩa là Doanh nghiệp có thể dừng duy trì các hoạt động về nghĩa vụ xã hội. Doanh nghiệp cần cố gắng cải thiện điều kiện lao động. Bao gồm hợp tác vô tư giữa người mua và nhà cung cấp. Đào tạo công nhân và quản lý, nâng cao năng lực, sự tham gia các bên liên quan và nhiều công cụ khác để cải thiện hệ thống và hợp tác.

Quy trình giải đáp và chứng nhận SA 8000 cho các doanh nghiệp ra sao?
Liên hệ với đơn vị chứng nhận để được thông tin giải đáp về SA 8000
Sau đó, tiếp tục đăng ký với cơ quan chứng nhận để được đào tạo và chứng nhận về tiêu chuẩn SA 8000
Tiếp theo, thực hiện các hoạt động đào tạo, soạn thảo tài liệu, điều chỉnh điểm bán hạ tầng cần thiết, áp dụng, bình chọn nội bộ , chú ý của lãnh đạo… thời gian từ 3 tháng – 1 năm tuỳ theo quy mô, hiện trạng địa chỉ hạ tầng và sự quyết tâm của doanh nghiệp

Phải có hồ sơ hoạt động theo hệ thống quản lý bổn phận xã hội khoảng 3 tháng
Đăng ký dịch vụ chứng nhận SA 8000 ở một cơ quan chứng nhận tự do có uy tín
Thực hiện đánh giá chứng nhận

Khắc phục lỗi (nếu có)
Nhận giấy chứng nhận và duy trì hệ thống quản lý nghĩa vụ xã hội SA 8000
Các doanh nghiệp tại Việt Nam muốn được giải đáp, bình chọn và cấp chứng chỉ SA 8000 thì nên liên hệ với Văn phòng chứng nhận nước nhà – GOODVN để chắc chắn rằng chứng nhận là hợp chuẩn.

GOODVN https://chungnhanquocgia.com/ là tổ chức chứng chiếm được chỉ định Bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Bởi vì đó, giấy chứng nhận Vì cơ quan này cấp sẽ có đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp, có giá trị áp dụng không chỉ trong nước mà còn được công nhận trên phạm vi toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm tìm đến GOODVN để được hỗ trợ cấp chứng nhận SA 8000.